Maxxansaalee Haaraa: OROMO ICT… Information is Power

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Maxxansaalee OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

#BEEKSISA--- Barreessitoota Keenyaaf Carraa Addaa!, Keessattuu Marsaa hawaasaa irratti Waa barreessuun muuxanno warra qabdaniif.......#sharewalii godhaa Namoota Marsariitii(Website) qabdaniifi Kan guyyaa ...
Guutummaasaa>>

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame... #SHARE Filannoon Piroojektiin keenya #CCT haala gaariin adeemaa akka jiru hedduun ...
Guutummaasaa>>
/ / Beeksisa Waldorgommii

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaalee Sobaa akka armaan gadiitiif gurra hin Laatinaa....#SHARE godhaa waliif dabarsaa.... Ergaa Sobaa kana ilaalchisee #HORDOFTOOTA Keenya heddu irraa Gaaffiin ...
Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Latest

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook keenya ittiin Hatamuu(Hack) ta'uu danda'uuniif Furmaata isaa
 • Malli Eenyummeessan facebook keenyaa hatamuun inni duraafi ijoon mala PHISHING ...
  Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Technology

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

#FeesbuukiiOromoo-----Maaliif Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo Dhibbeentaa 38(38%) irratti dhaabbate? RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA   Harka ...
Guutummaasaa>>
/ / Afaan Oromoo, Latest

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Eenyummeessaa/account/ moobaayiloota, taabileetota apple irraa qabaachuun tajaajiloota adda addaa kenna. Fakkeenyeef; tajaajiloota akka daataa gara garaa ol kaayuu/backup/ gochuu, moosaajilee ...
Guutummaasaa>>

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalattoota Oromo ICT? Maxxansa har'aa kana keessatti, akkaataa faayiloota garagaraa suuraa ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Jalqaba koompiitaroota windows kamiinuu irratti, cmd/comand prompt/ irratti "copy fi Paste" hin jiru. wanta ajajuu barbaadde kamiinuu irratti barreessuu qabda ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized
      OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Maxxansaalee OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

#BEEKSISA--- Barreessitoota Keenyaaf Carraa Addaa!, Keessattuu Marsaa hawaasaa irratti Waa barreessuun muuxanno warra qabdaniif.......#sharewalii godhaa Namoota Marsariitii(Website) qabdaniifi Kan guyyaa ...
Guutummaasaa>>

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame... #SHARE Filannoon Piroojektiin keenya #CCT haala gaariin adeemaa akka jiru hedduun ...
Guutummaasaa>>
/ / Beeksisa Waldorgommii

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaalee Sobaa akka armaan gadiitiif gurra hin Laatinaa....#SHARE godhaa waliif dabarsaa.... Ergaa Sobaa kana ilaalchisee #HORDOFTOOTA Keenya heddu irraa Gaaffiin ...
Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Latest

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook keenya ittiin Hatamuu(Hack) ta'uu danda'uuniif Furmaata isaa
 • Malli Eenyummeessan facebook keenyaa hatamuun inni duraafi ijoon mala PHISHING ...
  Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Technology

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

#FeesbuukiiOromoo-----Maaliif Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo Dhibbeentaa 38(38%) irratti dhaabbate? RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA   Harka ...
Guutummaasaa>>
/ / Afaan Oromoo, Latest

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Eenyummeessaa/account/ moobaayiloota, taabileetota apple irraa qabaachuun tajaajiloota adda addaa kenna. Fakkeenyeef; tajaajiloota akka daataa gara garaa ol kaayuu/backup/ gochuu, moosaajilee ...
Guutummaasaa>>

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalattoota Oromo ICT? Maxxansa har'aa kana keessatti, akkaataa faayiloota garagaraa suuraa ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Jalqaba koompiitaroota windows kamiinuu irratti, cmd/comand prompt/ irratti "copy fi Paste" hin jiru. wanta ajajuu barbaadde kamiinuu irratti barreessuu qabda ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized
      OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Maxxansaalee OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

#BEEKSISA--- Barreessitoota Keenyaaf Carraa Addaa!, Keessattuu Marsaa hawaasaa irratti Waa barreessuun muuxanno warra qabdaniif.......#sharewalii godhaa Namoota Marsariitii(Website) qabdaniifi Kan guyyaa ...
Guutummaasaa>>

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame... #SHARE Filannoon Piroojektiin keenya #CCT haala gaariin adeemaa akka jiru hedduun ...
Guutummaasaa>>
/ / Beeksisa Waldorgommii

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaalee Sobaa akka armaan gadiitiif gurra hin Laatinaa....#SHARE godhaa waliif dabarsaa.... Ergaa Sobaa kana ilaalchisee #HORDOFTOOTA Keenya heddu irraa Gaaffiin ...
Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Latest

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook keenya ittiin Hatamuu(Hack) ta'uu danda'uuniif Furmaata isaa
 • Malli Eenyummeessan facebook keenyaa hatamuun inni duraafi ijoon mala PHISHING ...
  Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Technology

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

#FeesbuukiiOromoo-----Maaliif Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo Dhibbeentaa 38(38%) irratti dhaabbate? RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA   Harka ...
Guutummaasaa>>
/ / Afaan Oromoo, Latest

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Eenyummeessaa/account/ moobaayiloota, taabileetota apple irraa qabaachuun tajaajiloota adda addaa kenna. Fakkeenyeef; tajaajiloota akka daataa gara garaa ol kaayuu/backup/ gochuu, moosaajilee ...
Guutummaasaa>>

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalattoota Oromo ICT? Maxxansa har'aa kana keessatti, akkaataa faayiloota garagaraa suuraa ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Jalqaba koompiitaroota windows kamiinuu irratti, cmd/comand prompt/ irratti "copy fi Paste" hin jiru. wanta ajajuu barbaadde kamiinuu irratti barreessuu qabda ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized
      OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Maxxansaalee OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

#BEEKSISA--- Barreessitoota Keenyaaf Carraa Addaa!, Keessattuu Marsaa hawaasaa irratti Waa barreessuun muuxanno warra qabdaniif.......#sharewalii godhaa Namoota Marsariitii(Website) qabdaniifi Kan guyyaa ...
Guutummaasaa>>

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame... #SHARE Filannoon Piroojektiin keenya #CCT haala gaariin adeemaa akka jiru hedduun ...
Guutummaasaa>>
/ / Beeksisa Waldorgommii

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaalee Sobaa akka armaan gadiitiif gurra hin Laatinaa....#SHARE godhaa waliif dabarsaa.... Ergaa Sobaa kana ilaalchisee #HORDOFTOOTA Keenya heddu irraa Gaaffiin ...
Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Latest

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook keenya ittiin Hatamuu(Hack) ta'uu danda'uuniif Furmaata isaa
 • Malli Eenyummeessan facebook keenyaa hatamuun inni duraafi ijoon mala PHISHING ...
  Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Technology

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

#FeesbuukiiOromoo-----Maaliif Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo Dhibbeentaa 38(38%) irratti dhaabbate? RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA   Harka ...
Guutummaasaa>>
/ / Afaan Oromoo, Latest

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Eenyummeessaa/account/ moobaayiloota, taabileetota apple irraa qabaachuun tajaajiloota adda addaa kenna. Fakkeenyeef; tajaajiloota akka daataa gara garaa ol kaayuu/backup/ gochuu, moosaajilee ...
Guutummaasaa>>

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalattoota Oromo ICT? Maxxansa har'aa kana keessatti, akkaataa faayiloota garagaraa suuraa ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Jalqaba koompiitaroota windows kamiinuu irratti, cmd/comand prompt/ irratti "copy fi Paste" hin jiru. wanta ajajuu barbaadde kamiinuu irratti barreessuu qabda ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized
      OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Maxxansaalee OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

#BEEKSISA--- Barreessitoota Keenyaaf Carraa Addaa!, Keessattuu Marsaa hawaasaa irratti Waa barreessuun muuxanno warra qabdaniif.......#sharewalii godhaa Namoota Marsariitii(Website) qabdaniifi Kan guyyaa ...
Guutummaasaa>>

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame... #SHARE Filannoon Piroojektiin keenya #CCT haala gaariin adeemaa akka jiru hedduun ...
Guutummaasaa>>
/ / Beeksisa Waldorgommii

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaalee Sobaa akka armaan gadiitiif gurra hin Laatinaa....#SHARE godhaa waliif dabarsaa.... Ergaa Sobaa kana ilaalchisee #HORDOFTOOTA Keenya heddu irraa Gaaffiin ...
Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Latest

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook keenya ittiin Hatamuu(Hack) ta'uu danda'uuniif Furmaata isaa
 • Malli Eenyummeessan facebook keenyaa hatamuun inni duraafi ijoon mala PHISHING ...
  Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Technology

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

#FeesbuukiiOromoo-----Maaliif Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo Dhibbeentaa 38(38%) irratti dhaabbate? RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA   Harka ...
Guutummaasaa>>
/ / Afaan Oromoo, Latest

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Eenyummeessaa/account/ moobaayiloota, taabileetota apple irraa qabaachuun tajaajiloota adda addaa kenna. Fakkeenyeef; tajaajiloota akka daataa gara garaa ol kaayuu/backup/ gochuu, moosaajilee ...
Guutummaasaa>>

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalattoota Oromo ICT? Maxxansa har'aa kana keessatti, akkaataa faayiloota garagaraa suuraa ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Jalqaba koompiitaroota windows kamiinuu irratti, cmd/comand prompt/ irratti "copy fi Paste" hin jiru. wanta ajajuu barbaadde kamiinuu irratti barreessuu qabda ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized
      OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Maxxansaalee OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

#BEEKSISA--- Barreessitoota Keenyaaf Carraa Addaa!, Keessattuu Marsaa hawaasaa irratti Waa barreessuun muuxanno warra qabdaniif.......#sharewalii godhaa Namoota Marsariitii(Website) qabdaniifi Kan guyyaa ...
Guutummaasaa>>

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame... #SHARE Filannoon Piroojektiin keenya #CCT haala gaariin adeemaa akka jiru hedduun ...
Guutummaasaa>>
/ / Beeksisa Waldorgommii

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaalee Sobaa akka armaan gadiitiif gurra hin Laatinaa....#SHARE godhaa waliif dabarsaa.... Ergaa Sobaa kana ilaalchisee #HORDOFTOOTA Keenya heddu irraa Gaaffiin ...
Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Latest

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook keenya ittiin Hatamuu(Hack) ta'uu danda'uuniif Furmaata isaa
 • Malli Eenyummeessan facebook keenyaa hatamuun inni duraafi ijoon mala PHISHING ...
  Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Technology

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

#FeesbuukiiOromoo-----Maaliif Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo Dhibbeentaa 38(38%) irratti dhaabbate? RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA   Harka ...
Guutummaasaa>>
/ / Afaan Oromoo, Latest

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Eenyummeessaa/account/ moobaayiloota, taabileetota apple irraa qabaachuun tajaajiloota adda addaa kenna. Fakkeenyeef; tajaajiloota akka daataa gara garaa ol kaayuu/backup/ gochuu, moosaajilee ...
Guutummaasaa>>

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalattoota Oromo ICT? Maxxansa har'aa kana keessatti, akkaataa faayiloota garagaraa suuraa ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Jalqaba koompiitaroota windows kamiinuu irratti, cmd/comand prompt/ irratti "copy fi Paste" hin jiru. wanta ajajuu barbaadde kamiinuu irratti barreessuu qabda ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized
      OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Maxxansaalee OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

#BEEKSISA--- Barreessitoota Keenyaaf Carraa Addaa!, Keessattuu Marsaa hawaasaa irratti Waa barreessuun muuxanno warra qabdaniif.......#sharewalii godhaa Namoota Marsariitii(Website) qabdaniifi Kan guyyaa ...
Guutummaasaa>>

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame... #SHARE Filannoon Piroojektiin keenya #CCT haala gaariin adeemaa akka jiru hedduun ...
Guutummaasaa>>
/ / Beeksisa Waldorgommii

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaalee Sobaa akka armaan gadiitiif gurra hin Laatinaa....#SHARE godhaa waliif dabarsaa.... Ergaa Sobaa kana ilaalchisee #HORDOFTOOTA Keenya heddu irraa Gaaffiin ...
Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Latest

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook keenya ittiin Hatamuu(Hack) ta'uu danda'uuniif Furmaata isaa
 • Malli Eenyummeessan facebook keenyaa hatamuun inni duraafi ijoon mala PHISHING ...
  Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Technology

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

#FeesbuukiiOromoo-----Maaliif Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo Dhibbeentaa 38(38%) irratti dhaabbate? RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA   Harka ...
Guutummaasaa>>
/ / Afaan Oromoo, Latest

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Eenyummeessaa/account/ moobaayiloota, taabileetota apple irraa qabaachuun tajaajiloota adda addaa kenna. Fakkeenyeef; tajaajiloota akka daataa gara garaa ol kaayuu/backup/ gochuu, moosaajilee ...
Guutummaasaa>>

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalattoota Oromo ICT? Maxxansa har'aa kana keessatti, akkaataa faayiloota garagaraa suuraa ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Jalqaba koompiitaroota windows kamiinuu irratti, cmd/comand prompt/ irratti "copy fi Paste" hin jiru. wanta ajajuu barbaadde kamiinuu irratti barreessuu qabda ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized
      OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

[recent_post_slider design="design-3"] Maxxansaalee OROMO ICT [pt_view id="2e5b4f6504"]       OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More
Maxxansaalee OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

#BEEKSISA--- Barreessitoota Keenyaaf Carraa Addaa!, Keessattuu Marsaa hawaasaa irratti Waa barreessuun muuxanno warra qabdaniif.......#sharewalii godhaa Namoota Marsariitii(Website) qabdaniifi Kan guyyaa ...
Guutummaasaa>>

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame... #SHARE Filannoon Piroojektiin keenya #CCT haala gaariin adeemaa akka jiru hedduun ...
Guutummaasaa>>
/ / Beeksisa Waldorgommii

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaalee Sobaa akka armaan gadiitiif gurra hin Laatinaa....#SHARE godhaa waliif dabarsaa.... Ergaa Sobaa kana ilaalchisee #HORDOFTOOTA Keenya heddu irraa Gaaffiin ...
Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Latest

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook keenya ittiin Hatamuu(Hack) ta'uu danda'uuniif Furmaata isaa
 • Malli Eenyummeessan facebook keenyaa hatamuun inni duraafi ijoon mala PHISHING ...
  Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Technology

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

#FeesbuukiiOromoo-----Maaliif Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo Dhibbeentaa 38(38%) irratti dhaabbate? RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA   Harka ...
Guutummaasaa>>
/ / Afaan Oromoo, Latest

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Eenyummeessaa/account/ moobaayiloota, taabileetota apple irraa qabaachuun tajaajiloota adda addaa kenna. Fakkeenyeef; tajaajiloota akka daataa gara garaa ol kaayuu/backup/ gochuu, moosaajilee ...
Guutummaasaa>>

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalattoota Oromo ICT? Maxxansa har'aa kana keessatti, akkaataa faayiloota garagaraa suuraa ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Jalqaba koompiitaroota windows kamiinuu irratti, cmd/comand prompt/ irratti "copy fi Paste" hin jiru. wanta ajajuu barbaadde kamiinuu irratti barreessuu qabda ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized
      OROMO ICT provides different tutorials of computer and mobile technology OROMO ICT
Read More


Maxxansaalee OROMO ICT

Carraa Addaa Barreessitootni Keenya Galii ittiin argachuu danda’an: OROMO ICT

#BEEKSISA--- Barreessitoota Keenyaaf Carraa Addaa!, Keessattuu Marsaa hawaasaa irratti Waa barreessuun muuxanno warra qabdaniif.......#sharewalii godhaa Namoota Marsariitii(Website) qabdaniifi Kan guyyaa ...
Guutummaasaa>>

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE

Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame... #SHARE Filannoon Piroojektiin keenya #CCT haala gaariin adeemaa akka jiru hedduun ...
Guutummaasaa>>
/ / Beeksisa Waldorgommii

Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaalee Sobaa akka armaan gadiitiif gurra hin Laatinaa....#SHARE godhaa waliif dabarsaa.... Ergaa Sobaa kana ilaalchisee #HORDOFTOOTA Keenya heddu irraa Gaaffiin ...
Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Latest

Mala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT

Mala Facebook keenya ittiin Hatamuu(Hack) ta'uu danda'uuniif Furmaata isaa
 • Malli Eenyummeessan facebook keenyaa hatamuun inni duraafi ijoon mala PHISHING ...
  Guutummaasaa>>
/ / ICT Tutorial, Technology

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

#FeesbuukiiOromoo-----Maaliif Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo Dhibbeentaa 38(38%) irratti dhaabbate? RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA   Harka ...
Guutummaasaa>>
/ / Afaan Oromoo, Latest

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Eenyummeessaa/account/ moobaayiloota, taabileetota apple irraa qabaachuun tajaajiloota adda addaa kenna. Fakkeenyeef; tajaajiloota akka daataa gara garaa ol kaayuu/backup/ gochuu, moosaajilee ...
Guutummaasaa>>

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalattoota Oromo ICT? Maxxansa har'aa kana keessatti, akkaataa faayiloota garagaraa suuraa ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Jalqaba koompiitaroota windows kamiinuu irratti, cmd/comand prompt/ irratti "copy fi Paste" hin jiru. wanta ajajuu barbaadde kamiinuu irratti barreessuu qabda ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized

 

 

 


OROMO ICT

provides different tutorials of computer and mobile technology


OROMO ICT

Maxxansa keenya yeroo yerotti akka isinii erginuuf E-mail keessan galchaa

%d bloggers like this: