Maxxansaalee Haaraa: OROMO ICT... Information is Power Oromo Technology Center

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

  #FeesbuukiiOromoo-----Maaliif Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo Dhibbeentaa 38(38%) irratti dhaabbate? RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA   Harka Fuune Ummanni keenya
Read More
Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Eenyummeessaa/account/ moobaayiloota, taabileetota apple irraa qabaachuun tajaajiloota adda addaa kenna. Fakkeenyeef; tajaajiloota akka daataa gara garaa ol kaayuu/backup/ gochuu, moosaajilee
Read More
Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalattoota Oromo ICT? Maxxansa har'aa kana keessatti, akkaataa faayiloota garagaraa suuraa keessatti
Read More
Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Jalqaba koompiitaroota windows kamiinuu irratti, cmd/comand prompt/ irratti "copy fi Paste" hin jiru. wanta ajajuu barbaadde kamiinuu irratti barreessuu qabda.
Read More
Tajaajila Hiikkaa Facebook Afaan oromoofi Haala itti Fayyadama isaa: OROMO ICT

Tajaajila Hiikkaa Facebook Afaan oromoofi Haala itti Fayyadama isaa: OROMO ICT

Tajaajila Hiikkaa Facebook Afaan oromoofi Haala itti Fayyadama isaa:OROMO ICT Hirmaannaan Hiikkaan Facebook gara Afaan oromootti godhamaa jiru hedduu kan nama
Read More
Akkaataa Ergaa Gabaabaa(SMS) Mobile Androoyidii keenya keessa jiru ittiin dhoksuu dandeenyufi akkamitti argii[screen] irraa dhoksina?

Akkaataa Ergaa Gabaabaa(SMS) Mobile Androoyidii keenya keessa jiru ittiin dhoksuu dandeenyufi akkamitti argii[screen] irraa dhoksina?

Akkaataa Ergaa Gabaabaa(SMS) Mobile Androoyidii keenya keessa jiru ittiin dhoksuu dandeenyufi akkamitti argii[screen] irraa dhoksina? Ergaa gabaabaa bilbilsochii(mobile) irraa balleessuun hin
Read More
Afaan Oromo Computer Terminologies…Jechoota Koompitaraa

Afaan Oromo Computer Terminologies…Jechoota Koompitaraa

Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo Afaan Oromo Computer Terminologies...Jechoota Koompitaraa. Hidhaa(link) kanarraa gadi buufadhaa   Afaan Oromo Computer Terminologies>>
Read More
Tartiiba Bilbila ammayyaawaa(smartphone) irraa Ergaa gabaabaa(SMS) bade deebifachuuf oolan

Tartiiba Bilbila ammayyaawaa(smartphone) irraa Ergaa gabaabaa(SMS) bade deebifachuuf oolan

Ergaa gabaabaa(SMS) fi Lakkoofsa bilbilaa(contacts) deebifachuuf Tartiiba kanaa gadii hordofaa. #Share|#Like|#Comment: OROMO ICT Bilbila Ammayyaawaa Android(SMART PHONES) keenya keessaa Ergaan gabaabaan
Read More


Maxxansaalee OROMO ICT

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

#FeesbuukiiOromoo-----Maaliif Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo Dhibbeentaa 38(38%) irratti dhaabbate? RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA   Harka ...
Guutummaasaa>>
/ / Afaan Oromoo, Latest

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Eenyummeessaa/account/ moobaayiloota, taabileetota apple irraa qabaachuun tajaajiloota adda addaa kenna. Fakkeenyeef; tajaajiloota akka daataa gara garaa ol kaayuu/backup/ gochuu, moosaajilee ...
Guutummaasaa>>

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun

Akkaataa faayiloota suuraa keessatti dhoksituun Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalattoota Oromo ICT? Maxxansa har'aa kana keessatti, akkaataa faayiloota garagaraa suuraa ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized

Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Jalqaba koompiitaroota windows kamiinuu irratti, cmd/comand prompt/ irratti "copy fi Paste" hin jiru. wanta ajajuu barbaadde kamiinuu irratti barreessuu qabda ...
Guutummaasaa>>
/ / Uncategorized

Tajaajila Hiikkaa Facebook Afaan oromoofi Haala itti Fayyadama isaa: OROMO ICT

Tajaajila Hiikkaa Facebook Afaan oromoofi Haala itti Fayyadama isaa:OROMO ICT Hirmaannaan Hiikkaan Facebook gara Afaan oromootti godhamaa jiru hedduu kan ...
Guutummaasaa>>

Akkaataa Ergaa Gabaabaa(SMS) Mobile Androoyidii keenya keessa jiru ittiin dhoksuu dandeenyufi akkamitti argii[screen] irraa dhoksina?

Akkaataa Ergaa Gabaabaa(SMS) Mobile Androoyidii keenya keessa jiru ittiin dhoksuu dandeenyufi akkamitti argii[screen] irraa dhoksina? Ergaa gabaabaa bilbilsochii(mobile) irraa balleessuun ...
Guutummaasaa>>
/ / Afaan Oromoo, Mobile Tutorial

Afaan Oromo Computer Terminologies…Jechoota Koompitaraa

Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo Afaan Oromo Computer Terminologies...Jechoota Koompitaraa. Hidhaa(link) kanarraa gadi buufadhaa Afaan Oromo Computer Terminologies>> ...
Guutummaasaa>>

Tartiiba Bilbila ammayyaawaa(smartphone) irraa Ergaa gabaabaa(SMS) bade deebifachuuf oolan

Ergaa gabaabaa(SMS) fi Lakkoofsa bilbilaa(contacts) deebifachuuf Tartiiba kanaa gadii hordofaa. #Share|#Like|#Comment: OROMO ICT Bilbila Ammayyaawaa Android(SMART PHONES) keenya keessaa Ergaan ...
Guutummaasaa>>

 

 

 


OROMO ICT

provides different tutorials of computer and mobile technology


OROMO ICT

Maxxansa keenya yeroo yerotti akka isinii erginuuf E-mail keessan galchaa

%d bloggers like this: