Akkaataa Fuula[Page] Facebook Balleessuu[Delete] Gochuu dandeessaniin?

Akkaataa Fuula[Page] Facebook Balleessuu[Delete] Gochuu dandeessaniin?

  • Fuula[Page] sana Banaa
  • Irra keessa[gubbaa] harka mirtgaa irra #setting cuqaasaa
  • Sana Booda #General isa jedhu banaa
  • Sana Booda #DeletePage isa jedhu cuqaasaa
  • Dhumarrattii mirkaneessaa[Confirm] godhaa

 

HORAA BULAA

OROMO ICT

 

 


 

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to meet me: Drop your message to - info@oroict.com. Thanks in Advance!

1 Comment

  • martukee oromiya

    (June 22, 2017 - 2:47 pm)

    uffee , waaqayyoo siin nuufkaaseera nufjabaadhu.rakkoo hedduu nurraa furaa jirta . Qalamni kee hin gu’in.

Yaada kenni