Akkaataa Fuula[Page] Facebook Balleessuu[Delete] Gochuu dandeessaniin?

Akkaataa Fuula[Page] Facebook Balleessuu[Delete] Gochuu dandeessaniin?

  • Fuula[Page] sana Banaa
  • Irra keessa[gubbaa] harka mirtgaa irra #setting cuqaasaa
  • Sana Booda #General isa jedhu banaa
  • Sana Booda #DeletePage isa jedhu cuqaasaa
  • Dhumarrattii mirkaneessaa[Confirm] godhaa

 

HORAA BULAA

OROMO ICT

 

 


 

One thought on “Akkaataa Fuula[Page] Facebook Balleessuu[Delete] Gochuu dandeessaniin?

  1. uffee , waaqayyoo siin nuufkaaseera nufjabaadhu.rakkoo hedduu nurraa furaa jirta . Qalamni kee hin gu’in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *