Category Archives: Gadgets

17May/17

Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

Eenyummeessaa/account/ moobaayiloota, taabileetota apple irraa qabaachuun tajaajiloota adda addaa kenna. Fakkeenyeef; tajaajiloota akka daataa gara garaa ol kaayuu/backup/ gochuu, moosaajilee adda addaa iTune keessaa buufachuu, yoo bilbilli bade barbaaduu fi kkf niif tajaajila. Maxxansi keenya kanRead More…