ICT News

Odeeffannoowwan adda addaa fi Barnoota Dhimma TEEKINOOLOJII QUNNAMTIIFI ODEEFFANNOO

Feesbuukiin tajaajila #Hinergin’Unsend’ jedhamu eegalaluu ifoomse.

Feesbuukiin ergaa #Messenger irraan walitti ergamuf tajaajila #Unsend jedhuu eegaluu ifoomseera. Kana malees hardha tajaajila #Ergaalee asiin dura Messanger irratti ...
Guutummaasaa>>
Larry Roberts (far left) with net pioneers Bob Kahn, Vint Cerf and web creator Sir Tim Berners-Lee

Abbaan Argannoo Interneetaa – Larry Robert du’aan boqotan.

Oduu Gaddaa Hawaasa Tekinoolojiitiif! Abbaan Argannoo Interneetaa - Larry Robert du'aan boqotan. Saayintistiin Ameerikaa, bocaafi ijaarsa Interneeta amma fayyadamnuuu kana ...
Guutummaasaa>>

ATGC yoom ulaagaa 1s(tokkee) fi 0s(duwwaa) Madaala – When ATGC meets 1s and 0s!

Did you know? Scientists are able to use deoxyribonucleic acid (DNA) to store and retrieve texts, images, audio, videos and ...
Guutummaasaa>>

#Interneeta Baasii Salphaadhaan yeroo dheeraaf fayyadamaa.

Yeroo amma Dhaabbanni Ethiotelecom Gatii Tajaajila Bilbila sagaleefi Internaataallee hidhisuu isaa hedduun keenya gammachuu olaanaan simannee jirra. Haatahuu malee jijjiiramni ...
Guutummaasaa>>

Tooftaalee 10, Hattoota koompitaraa ofirraa eeguuf nu gargaaran!

Yeroo Interneeta Fayyadamnu, Hattootni koomputaraa Deetaa ykn Faayilii Koompitara ykn Mobile keenya keessa jiru akka hin tanne, akkamitti ofeeggannoo gochuu ...
Guutummaasaa>>

Tooftaa Jechdarbii(Password) nama biroo ittiin hatan(How to crack a password) | Hanna Seerawaa(Ethical Hacking)

Jechdarbii hatuu jechuun adeemsa daangaa ykn sirna(system) nuuf hin hayyamamne seenuuf yaalii taasifamuufi fakkeessanii fayyadamuuti. Gara biraatiinimmoo, Aartii yaaliidhaan jechdarbii ...
Guutummaasaa>>
Loading...