ICT News

Odeeffannoowwan adda addaa fi Barnoota Dhimma TEEKINOOLOJII QUNNAMTIIFI ODEEFFANNOO

Maloota sasalphaa Saffisa Koompitara keenyaa dabaluuf nu fayyadan Jahan[6]:

Koopmitarri keessan Saffisa isin barbaaddaniin isiniif banaa? Saffisa isin barbaaddaniin hojii isin barbaaddan isiniif hojjataa? - Rakkoolee Saffisa Koompitara keenyaa ...
Guutummaasaa>>

Qindaa’ina(Setting) Qafoo Mobile Keenyaa Sirreeffachuuf Tartiiba barbaachisu

GPRS Manual Configuration Apparates Name Setting Procedure Remark Nokia Menu>Settings>Connectivity>Packet Data>Packet Data Settings>Active Access Point>Active>Packet Data Access Point>Access Point=etc.com For ...
Guutummaasaa>>

Bilbilli Ammayyaawaan(Smart phone) maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali? – Kutaa 2ffaa

Bilbilli Ammayyaawaan(Smart phone) maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali(Why Smart Phones shows errors while installing Apps and How to ...
Guutummaasaa>>

Bilbilli Ammayyaawaan maaliif Fayyadamaa[App] itti fe’uu ykn fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali?

Bilbilli Ammayyaawaan maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali(Why Smart Phones shows errors while installing Apps and How to Fix ...
Guutummaasaa>>

Eenyummeessaa Feesbuukii BILBILAAN Baname akkamitti gara #E-MAIL jijjiirachuu dandeenna?

Eenyummeessaa Feesbuukii BILBILAAN Baname akkamitti gara #E-MAIL jijjiirachuu dandeenna? Yeroo ammaa Addunyaa guutuu irraa, iddoo gahiinsi(covarage) Interneetaa jiru hundarraa ummanni ...
Guutummaasaa>>
Loading...