Jecha Darbii(Password) Koompitaraa yoo daganne: OROMO ICT

Jecha Darbii(Password) Koompitaraa yoo daganne!.#OROMO ICT….. #Waliifhiraa


#Laptops ykn Koompitaraa keenya #password yoo irraanfanne osoo hin qulqulleessine( #format) osoo hin goone, #Faayilii osoo isin jalaa hin badne akkamitti akka banachuu dandeenyu…… OROMO ICT….. #share

Kallattii 4 isinitti agarsiifna
#Jalqabarratti wanti isin barbaachisu #Moosajii tokko.
Tartiiba armaan gadii isinitti agarsaisnu keessaa kan isiniif salphatu filadhaa.

1)Backtruck Opreting Sistom Internet irraa gadi buufadhaa ( #Download godhaa)

2) OpretingSistom gadibuuftan sanaMatadureewan #Flash Disk Boot godhaa

3) Flash Disk irratti kan OpretingSistom F12 dhaan kaasaa

4)System 32 keessa seentanii #Sethc maqaa jijjiiruudhaan, Gara CMD jijiiruu.

5) Sana booda Comuter –ShutDown- gochuun Flash Disk boot goone irraa buqqisuu

6)Deebisnee #On gochuun Windows itti fayyadamnu ni dhufa

7) Jecha Darbii(Password) yoo isin gaafate, Shift 5 gadi qabuudhaan

9) CMD Command yerooo nuuf dhufu

10)Net user %username%, Password barbaadnu galchuun #reset gochuu dandeenya.

 

 


OROMO ICT
HORAA BULAA[sgmb id=”1″]

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to meet me: Drop your message to - info@oroict.com. Thanks in Advance!

2 Comments

  • Baay’ee namatti tola, garuu barreffama keessan hamma dandaa’ameen ifa ykn haala salphaatti hubatamuu danda’uun tartiibessitanii osoo nuu keessaniihin jedha. galatoomaa!

  • Duraan dursa galatoomaa. Itti aansuun jecha darbii laptop kan BIOS’n hidhame yoo irraanfanne akkamiin banachuu dandeenya?

Yaada kenni