Smart Phones

Of Eeggannoo Mobile, Kaardii Mobile fi Fayyaa Namaa: OROMO ICT

Of Eeggannoo Mobile, Kaardii Mobile fi Fayyaa Namaa: OROMO ICT *Kaardii Mobile, qubaan hin quuncisinaa, Sababni isaa, lakkoofsi kaarsichaa kan ...
Guutummaasaa>>

Lakkada Icciitenya Bilbila Android[Android Secret Code]

Lakkada Icciitenya Bilbila Android [Android Secret codes] —————————— #Lakkada[Code] Bilbila #Android kana Namni hedduu irra deddeebitanii nu gaafachaa jirtu. #Ofeeggannoo: Lakkadda[Code] armaan ...
Guutummaasaa>>

Icciitii Bilbila keessanii kan namni hedduun hin beekne!

Icciitii Bilbila keessanii kan namni hedduun hin beekne! Namootni hedduun bilbila qabachuu malee Tajaajila barbaachisu hangamtu irraa argachaa jira jennee ...
Guutummaasaa>>

Yoo Namaa bilbiltan Lakkoofsa Keessan dhoksuuf

 Yoo Namaa bilbiltan Lakkoofsa Keessan dhoksuuf Yoo nama tokkoo bilbiltan Lakkoofsi keessan lakkoofsa hin beekkamneen ykn lakkoofsa isin bilbiltaniin osoo ...
Guutummaasaa>>

Mobile Oomisha Duraa[#Original] ta’uu akkamitti beekuu Dandeenya: OROMO ICT

Mobile Oomisha Duraa[#Original] ta’uu akkamitti beekuu akka dandeenyu. Yeroo hedduu Mobile yeroo bitachuu barbaaddan Ulaagaalee barbaachisaa ilaaluu qabdaniifi Oomishni Mobile ...
Guutummaasaa>>

Mobile Keessan Maaltu Jaataneessa[Busy] Godha:- OROMO ICT

Maaltu Mobile keenya Nu jalaa Jaataneessaa(Busy) godha……#Share Godhaa Mobile Nama hedduu yeroo jaatanaa’u(busy ta’u) yeroo wajjin rakkatan namoota hedduu ni ...
Guutummaasaa>>
Loading...