Tutorials

Qeeqa BBC Afaan Oromoo Maxxansa Tekinoolojii kan mataduree ‘Mallattoo 7n butamuu bilbilaa argarsiisan jedhurratti.

Gaazexeessitoota Teenya Dhaabbata BBC Afaan Oromootiif.-- #Ergaa kana share godhaa BBC News Afaan Oromotiin naa gahaa ******************************************************* Gaazexeessitootni keenya BBC ...
Guutummaasaa>>

ATGC yoom ulaagaa 1s(tokkee) fi 0s(duwwaa) Madaala – When ATGC meets 1s and 0s!

Did you know? Scientists are able to use deoxyribonucleic acid (DNA) to store and retrieve texts, images, audio, videos and ...
Guutummaasaa>>

Chaarjeriin Moobaayilaa akkamitti hojjata?

Yeroo bara moobaayilaa kanatti bilbilli keenya firootaa, hiriyootaa fi addunyaa tanaan 24/7 wal nu qunnamsiisee jira. Sababa kanaaf; bilbila keenya ...
Guutummaasaa>>

Dhaabbanni Itiyoo-Teelekoom tajaajilawwan kennuu garaa garaa irratti gatii hir’isuu beeksise.

Dhaabbatichi ibsa miidiyaalee biyya keessaaf kenneen, tajaajila intarneetii daataa moobaayilii irratti hir'isa gatii dhibbeentaa 43, kan intarneetii biroodbaandii irratti ammoo ...
Guutummaasaa>>

#Interneeta Baasii Salphaadhaan yeroo dheeraaf fayyadamaa.

Yeroo amma Dhaabbanni Ethiotelecom Gatii Tajaajila Bilbila sagaleefi Internaataallee hidhisuu isaa hedduun keenya gammachuu olaanaan simannee jirra. Haatahuu malee jijjiiramni ...
Guutummaasaa>>

Tooftaalee 10, Hattoota koompitaraa ofirraa eeguuf nu gargaaran!

Yeroo Interneeta Fayyadamnu, Hattootni koomputaraa Deetaa ykn Faayilii Koompitara ykn Mobile keenya keessa jiru akka hin tanne, akkamitti ofeeggannoo gochuu ...
Guutummaasaa>>
Loading...