Tutorials

GORSA Fayyadamtoota Facebook biyya keessa jiraniif:- Ferhan Abdulselam

GORSA Fayyadamtoota Facebook biyya keessa jiraniif:- Ferhan Abdulselam GORSA aktiivisoota biyya keessa jiraniif: Facebook keessan lakkoofsa mobile dhaan banachuu irra ...
Guutummaasaa>>

#BeeksisaFuulaFacebookdhaaf kafaluu irratti Gaaffii namoota hedduutiif – Deebiifi Hubannookoo

#BeeksisaFuulaFacebookdhaaf kafaluu irratti Gaaffii namoota hedduutiif – Deebiifi Hubannookoo Yeroo ammaa dhaabbanni facebook giddugala daladalaa addunyaa irraa sadarkaa duraa irra ...
Guutummaasaa>>

Iyya’aan(Browser) Firefox Akeekkachiisa Marsariitii hatame fayyadamuu dhoorku hojjachaa jira.

Iyya’aan(Browser) Firefox Akeekkachiisa Marsariitii hatame fayyadamuu dhoorku hojjachaa jira. Iyya’aan(Browser) Firefox Akeekkachiisa Marsariitii hatame fayyadamuu dhoorku hojjachaa jira. (Firefox “Breach ...
Guutummaasaa>>

Bilbilli Keessan Nama biraatiin hidhamee[‘hordofamaa’] Jiraachuu akkamitti beekuu dandeenya?

Bilbilli Keessan Nama biraatiin hidhamee[‘hordofamaa’] Jiraachuu akkamitti beekuu dandeenya? Eeyyen, Biyya Itoopiyaa tana keessatti namni hedduu bilbila ni  shakka, bilbila ...
Guutummaasaa>>

Yeroo Koompitara irratti waa hojjannu Koompitarri akka ofumaa olkaa’u gochuu(Auto Saving Our work on computer)

Yeroo Koompitara irratti waa hojjannu Koompitarri akka ofumaa olkaa’u gochuu(Auto Saving Our work on computer) Mee dhugaa haa dubbannuu, namni ...
Guutummaasaa>>

Moosajii basaastuu akkamitti beekna, akkamitti ofirraa eegna(how to know and catch spywares)

Moosajii basaastuu akkamitti beekna, akkamitti ofirraa eegna(how to know and catch spywares) Lafa kana irra basaastuun nama qofa miti. Moosajiileen ...
Guutummaasaa>>
Loading...