Sunday, Ebla 5, 2020

Koompitara HAARAA bitachuuf Ulaagaalee barbaachisan

Koompitara HAARAA bitachuuf Ulaagaalee barbaachisan #Ulaagaa Koompuutara bitachuuf Gargaaru.... Gaaffii Namni hedduu Gaafachutti jiru..............OROMO ICT irraa, #share gochuun waliif dabarsaa Gaaffii hedduu namootni dhimma kana irratti kaasaniif #DEEBIIN qabatamaa kana jedhamee...

Our Services

Web Design and Hosting

Mobile App Solutions

Custom Development

Digital Marketing

Others

Odeeffannoo Tekinoolojii Haaraa argachuuf oroict.com irratti Maamila ta'aa.

Galatoomaa! Miseensummaa kennaa odeeffannnoo oroict.com argattanii jirtu.

Ergaa keessan rakkoon mudateera. Maaloo irra deebi'aa yaalaa.

oroict.com | Qubee Technologies will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.