Akkaataa Fuula[Page] Facebook Balleessuu[Delete] Gochuu dandeessaniin?

  • Fuula[Page] sana Banaa
  • Irra keessa[gubbaa] harka mirtgaa irra #setting cuqaasaa
  • Sana Booda #General isa jedhu banaa
  • Sana Booda #DeletePage isa jedhu cuqaasaa
  • Dhumarrattii mirkaneessaa[Confirm] godhaa

 

HORAA BULAA

OROMO ICT

 

 


 

YAADA 1

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here