LGn Bilbila Ammayyaa Guutumaa Guutuutti Qaamni Isaa Fuullee Ta’e Hojjechuufi

LG yeroo ammaa kana immoo bilbila ammayyaa moodeela haaraa hojjechuuf ta’uu ibsameera.

1
251
Bilbil Fuullee LG Hojjachuuf ibse

Addunyaarratti teeknooloojiin bilbiloota ammayyaa guyyaa irraa gara guyyaatti fooyya’aa dhufaa jira.

Kalaqa teeknooloojii bilbiloota ammayyaan sadarkaa  ol aanaa irratti kan argamu dhaabbanni LG yeroo ammaa kana immoo bilbila ammayyaa moodeela haaraa hojjechuuf ta’uu ibsameera.

Bilbilli haaraan hojjetamu kun qaama isaa keessaan iddoo biraa ilaaluu kan dandeesisu yoo ta’u, qaamni bilbila kanaas guutumaa guutuutti fuullee irraa kan hojjetamu ta’uu ibsameera.

Bilbilli kunis qaamni isaa dadacha’uu kan danda’uus jedhameera.

Gaaffiin abbeentaa dhaabbatichi bilbila ammayyaa guutumaa guutuun  ifa of keessa dabarsuu fi dadacha’uu danda’u oomishuuf dhiyeesse fudhatama argachuus ibsameera.

Bilbiloonni dhaabbatichaan hojjetamanis kalaqa teeknooloojii ol aanaan kan hojjetan ta’uu beekameera.

LGn bilbiloota oomishuuf heeyyama argate  kana hanga yoomitti oomishee gabaaf akka dhiyeessurratti  garuu odeeffannoon ifa ta’e hin jiru.

Maddi; fossbytes.com kan gabaase FBC

YAADA 1

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here