Qafoon SAMSUNG kan ofirra dacha’u fuulleen isaa cabuun dhiyeessiin oomishichaa akka turu sababa taheera jedhame.

Qafoon haaraa fuulleen isaa ofirra dadacha'u ykn walitti cabu kan dhaabbanni SAMSUNG oomishaa jiru Maamiltootni dursanii itti fayyadamuu eegalan fuulleen qafichaa nujalaa cabaa jira jechuun himate dhiyaateen walqabatee dhiyeessiin qafichi gabatti dhufuun tursiisuutu himame.

0
452
Qafoon SAMSUNG kan ofirra dacha'u

Ebla 23/19(oroict.com) – Qafoon haaraa fuulleen isaa ofirra dadacha’u ykn walitti cabu kan dhaabbanni SAMSUNG oomishaa jiru Maamiltootni dursanii itti fayyadamuu eegalan fuulleen qafichaa nujalaa cabaa jira jechuun himate dhiyaateen walqabatee dhiyeessiin qafichi gabatti dhufuun tursiisuutu himame.

Qafoo ‘Galaxy Fold’ irratti rakkoo mudateefis Dhaabbatichi Dhiifama kana gaafate yommuu tahu yeroo muraasa akka obsaniifii sirreessus gaafateera. Dhaabbanni akka jedhutti sababni cabiinsa fuulee qafichaatiif sababni naannessituu qafoon akka ofirra naanna’uuf itti fayyadaman tahuu himee isas ni sirreessina jedheera.

Dhaabbanni guddaan Idil-Addunyaa SAMSUNG: Oomishasaa haaraa biyya Kooriyaa, Landan, Hong Kong, Shangaayiifi kkf keessatti eebbisisuuf yaadaa jiraachuu ibseera.
Fayyadamtootni tokko tokko ammoo haguugduu duree-fuullee itti fakkaatee fuullee qafichaa irraa quuncisuunis oduu biraa baldhinaan himamaa jiru tahee argameera.
Qafoon ‘Galaxy Fold’ Doolara Ameerikaa 1980 ykn naannoo qaarshii Kuma 61 kan baasu qafichi eebbisaa dhiyotti akka tahe kan qabaase techpost.com.

HORAA BULAA
oroict.com

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here