Blog | oroict.com Solutions oroict.com Solutions
Bilbila ykn Koompitara Argii too'achuu(Screen Monitoring), Fageenyarraa too'achuu(Remote Monitoring) fi Gahiinsa Fageenyarraa(Remote Access) yeroo arginu maqaalefi hojiinsaanii walitti dhiyaata, Garuu garaagarummaa guddaa qaba.
18 Mud
Featured
Hanna InterneetaaHanna Koompitaraa SeerawaaLakk. IMEI QafooMarsaalee AmmeeMarsaalee HawaasaaQafoo MoobayilaaTajaajila Telekoomii

Bilbila ykn Koompitara Argii too’achuu(Screen Monitoring), Fageenyarraa too’achuu(Remote Monitoring) fi Gahiinsa Fageenyarraa(Remote Access) – Basaasa Telekoomii qolachuu

Bilbila ykn Koompitara Argii too'achuu(Screen Monitoring), Fageenyarraa too'achuu(Remote Monitoring) fi Gahiinsa Fageenyarraa(Remote Access) yeroo arginu maqaalefi hojiinsaanii...
Eenyummeessaa Feesbuukii(account) keessan yoo Jechi-darbii(password) irraanfattan ykn Namni isin jalaa jijjiirate, Eenummeessaa keessan Jechi-darbii(password) fi T.Ergaa(E-Mail) banattaniinillee yoo argachuu hin dandeenye deebifachuu ni dandeessu
23 Mud
Daldala ToorarraaHanna FeesbuukiiHanna InterneetaaHanna KoompitaraaLeenjii fi Gorsa TQOMarsaalee AmmeeMarsaalee HawaasaaRakkoolee Qinqaanii

Eenyummeessaa Feesbuukii(account) Jecha-darbii yoo irraanfattan ykn hatamee jijjiirame, Jechi-darbii(password) fi T.Ergaa(E-Mail) banattaniin yoo isin jalaa jijjiirame akkaataa itti deebifattan

Eenyummeessaa Feesbuukii(account) keessan yoo Jechi-darbii(password) irraanfattan ykn Namni isin jalaa jijjiirate, Eenummeessaa keessan Jechi-darbii(password) fi T.Ergaa(E-Mail) banattaniinillee...

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.