Tajaajila Hiikkaa Facebook Afaan oromoofi Haala itti Fayyadama isaa: OROMO ICT

Tajaajila Hiikkaa Facebook Afaan oromoofi Haala itti Fayyadama isaa:OROMO ICT Hirmaannaan Hiikkaan Facebook gara Afaan oromootti godhamaa jiru hedduu kan nama gammachiisuufi saffisaan raawwatamaa kan...

MARII: Maqaa Fuula OROMO ICT Jijjiiruufi Tajaajiloota Afaanota biroonis Dabaluu: OROMO...

Yaada  Marii Hordoftoota Garee OROMO ICTtiif Kabajamtoota Hordoftoota keenyaa, Yeroo hunda waan nu Hordoftaniifi waan nu jaallattanii kabajaafi jaalala keessaniin yeroo hunda nu bira dhaabbattanii,...

Recent Posts

error: Content is protected !!

Odeeffannoo Tekinoolojii Haaraa argachuuf oroict.com irratti Maamila ta'aa.

Galatoomaa! Miseensummaa kennaa odeeffannnoo oroict.com argattanii jirtu.

Ergaa keessan rakkoon mudateera. Maaloo irra deebi'aa yaalaa.

oroict.com | Qubee Technologies will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.