Maqaa #Addisababa Google Map irratti gara #Finfinnee haa jijjiiruu – Tooftaa...

Duula Maqaa Magaalaa Guddittii Itoophiyaafi Oromiyaadhaa 'Addis Ababa' irraa gara #FINFINNE'tti jijjiiruuf jalqabne marsaa duraatiin sosochiin qindaa'eefi gaarii ta'e gaggeeffameera.

Tartiiba Maqaa #Addisababa Google Map irratti jedhurraa gara #Finfinneetti akka jijjiirru...

Tartiba kana hordofaa: https://www.facebook.com/abdisa.jara/posts/124045161996898: Namootni isiniif galuu dide, #Suursagalee[video] kana ilaalaa https://youtu.be/vqSbf4qhZmU #Share godhaa nama heddu bira haa gahu #Iyyaticha namni heddu akka #Guutu barbaadna waan ta'eef.

Tajaajilli Intarneetii Dhaloota 5ffaa Jalqabaa Buufata Baaburaa Shaangaayitti Ifoome

Tajaajilli intarneetii dhaloota 5ffaa jalqabaa buufata baaburaa Shaangaayitti ifoome.   Tajaajilli intarneetii dhaloota 5ffaa kun yoo ifoomu addunyaarratti kan jalqabaati.   Tajajailichis Chaayinaa magaalaa Shaangaay buufata baaburaa Hoongishiyaamitti...

Kaappitaal 54 Hojii Teeknooloojii Deeggaruuf Birriii Miiliyoona 6 Gumaache

Kaappitaal 54 hojii teeknooloojii Ityoophiyaa deeggaruuf Birriii miiliyoona 6 gumaache. Dhaabbatichi Ityoophiyaatti dameewwan addaddaarratti bobba’ee hojjechaa jira. Hojiileen qorannaa bu’aa, tajaajilaa fi qabeenyatti akka geeddaraman, carraa...

Feesbuukiin tajaajila #Hinergin’Unsend’ jedhamu eegalaluu ifoomse.

Feesbuukiin ergaa #Messenger irraan walitti ergamuf tajaajila #Unsend jedhuu eegaluu ifoomseera. Kana malees hardha tajaajila #Ergaalee asiin dura Messanger irratti nama dhuunfaafi Gareerratti ergame balleessuuf kan dandeessisu tajaajilli kan dur dhaabbatichi qofti itti fayyadamaa ture Fayyadamtootaaf gadi lakkifameera

Qeeqa BBC Afaan Oromoo Maxxansa Tekinoolojii kan mataduree ‘Mallattoo 7n butamuu...

Gaazexeessitoota Teenya Dhaabbata BBC Afaan Oromootiif.-- #Ergaa kana share godhaa BBC News Afaan Oromotiin naa gahaa ******************************************************* Gaazexeessitootni keenya BBC Afaan Oromoo keessa jirtan Hojii boonsaafi...

Abbaan Argannoo Interneetaa – Larry Robert du’aan boqotan.

Oduu Gaddaa Hawaasa Tekinoolojiitiif! Abbaan Argannoo Interneetaa - Larry Robert du'aan boqotan. Saayintistiin Ameerikaa, bocaafi ijaarsa Interneeta amma fayyadamnuuu kana hojjate, Larry Robert umrii 81ffaatti boqate. Dr.Rooberti...

ATGC yoom ulaagaa 1s(tokkee) fi 0s(duwwaa) Madaala – When ATGC meets...

Did you know? Scientists are able to use deoxyribonucleic acid (DNA) to store and retrieve texts, images, audio, videos and and other digital data...

Odeeffannoon Dhuunfaa Maamiltoota Feesbuukii Miliyoonotaa Hatame, Keenya hatamuu akkamitti beekna.

Akka miidiyaaleen Addunyaa gurguddoon akka CNN, The Guardian, BBC gabaasaa jiranitti yoo xiqqaate fayyadamtoota feesbuukii Mil.30 ol ta'an jalaa Odeeffannoon dhuunfaa akka lakkoofsa bilbilaa,...

Maamiltootni keenya Hattoota irraa ofeeggadhaa jedha – Ethiotelecom.

******************************************************************** Maamiltootni tokko tokko kaardii akuma guutataniin nujalaa fudhatamaa waan jiruuf itti fayyadamuu hin dandeenye jechuudhaan himata dhiyeeffatani irraa ka'uudhaan dhaabbatichi, himata dhiyaate mirkaneeffachuuf yaalii...
51,353FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
1FollowersFollow
1,045FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
error: Content is protected !!
Edit with Live CSS