Fayyadamtootni koompitara ASUS hedduuminni Mil. 1 ol ta'an balaa hanna odeeffannoo dhuunfaatiif saaxilaman. oroict.com Solutions

Fayyadamtootni koompitara ASUS hedduuminni Mil. 1 ol ta’an balaa hanna odeeffannoo dhuunfaatiif saaxilaman.


Hattootni odeeffannoo koompitaraa bara darbe kana Sirna haaromsa Moosajjii koompitara ASUS sakaaluudhaan odeeffannoo fayyadamtoota koompitara ASUS Mil.1 ol ta’an irratti Moosajjii basaastuu(Malware) itti gadi lakkisuun beekkameera.

Dhaabbanni eegumsa Saayibarii fi dhiyeessa oomishaalee icciitenya Raashiyaa Kaaspiraaskii(Kaspersky) jedhamu akka himetti, sakaallaan raawwatame haaromsa moossajii koompitara ASUS taasifame irraa ka’uun icciitii seensaa”backdoor” akka ta’e himeera.

Hanni odeeffannoo dhuunfaa fayyadamtoota koompitara ASUS irratti kan fuulleffateefi akka lakkoofsa Awuroophaa waxabajjii 2018titti kan raawwatame tahuun ibsameera.
Moosajjii Balleessituu dhaan kan hubaman fayyadamtootni koompitara ASUS kuma 57 kan tahu koompitaroota isaaniirratti kan buusan ta’us sakatta’iinsi raawwatame garuu muraasarratti kan raawwate ta’uu Kaaspiraaskii(Kaspersky) ibseera.

Kaaspiraaskii(Kaspersky) gama isaatiin caamsaa 2018 dhaabbata ASUf kan beeksise ta’us, qorannoodhaan walqabsiisee akka ta’e dhaabbanni kan hubatu ta’uu Rooyitarsi gabaaseera.


HORAA BULAA DEEBANAA
oroict.com Team!

Dubbisi | Read  Moosajii basaastuu akkamitti beekna, akkamitti ofirraa eegna(how to know and catch spywares)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.