LGn Bilbila Ammayyaa Guutumaa Guutuutti Qaamni Isaa Fuullee Ta’e Hojjechuufi | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

LGn Bilbila Ammayyaa Guutumaa Guutuutti Qaamni Isaa Fuullee Ta’e Hojjechuufi


Addunyaarratti teeknooloojiin bilbiloota ammayyaa guyyaa irraa gara guyyaatti fooyya’aa dhufaa jira.

Kalaqa teeknooloojii bilbiloota ammayyaan sadarkaa  ol aanaa irratti kan argamu dhaabbanni LG yeroo ammaa kana immoo bilbila ammayyaa moodeela haaraa hojjechuuf ta’uu ibsameera.

Bilbilli haaraan hojjetamu kun qaama isaa keessaan iddoo biraa ilaaluu kan dandeesisu yoo ta’u, qaamni bilbila kanaas guutumaa guutuutti fuullee irraa kan hojjetamu ta’uu ibsameera.

Bilbilli kunis qaamni isaa dadacha’uu kan danda’uus jedhameera.

Gaaffiin abbeentaa dhaabbatichi bilbila ammayyaa guutumaa guutuun  ifa of keessa dabarsuu fi dadacha’uu danda’u oomishuuf dhiyeesse fudhatama argachuus ibsameera.

Bilbiloonni dhaabbatichaan hojjetamanis kalaqa teeknooloojii ol aanaan kan hojjetan ta’uu beekameera.

LGn bilbiloota oomishuuf heeyyama argate  kana hanga yoomitti oomishee gabaaf akka dhiyeessurratti  garuu odeeffannoon ifa ta’e hin jiru.

Maddi; fossbytes.com kan gabaase FBC

Dubbisi | Read  Waldorgommii Facebook Namoota Waa Uumuu Danda'aniif baase:OROMO ICT

1 Comment

  • Geme lemesa
    Ebla 23, 2019 at 4:25 am

    Gorsa keef galatomi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.