Maqaa #Addisababa Google Map irratti gara #Finfinnee haa jijjiiruu - Tooftaa 2ffaa | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Maqaa #Addisababa Google Map irratti gara #Finfinnee haa jijjiiruu – Tooftaa 2ffaa


Duula Maqaa Magaalaa Guddittii Itoophiyaafi Oromiyaadhaa ‘Addis Ababa’ irraa gara #FINFINNE’tti jijjiiruuf jalqabne marsaa duraatiin sosochiin qindaa’eefi gaarii ta’e gaggeeffameera. Namootni kuma 5000 ol iyyata isaanii gara dhaabbata Google erganii jiru.

No photo description available.

Kanaanis yeroo ammaa kaartaa Magaalittii irratti Maqaan ‘Finfinne‘ jedhu muldhachuu eegaltee jirti.

 

 

 

Caalatti waan yaadne milkeessuuf Tooftaa biraatiinis itti deemuuf jirra, kunoo tartiiba kanaa gadii kana hordofaa.

Tooftaan Kunis, Unkaa Seera-qabeessa dhaabbatichi qopheesse guutuudha. Kunis tartiiba kanaa gadiitiin ta’a:

 

  • Hidhaa kana banaa (Open link submit a legal request)
  • Dabala ilaali(See more product) isa jedhu filadhaa
  • Kaartaa(Maps) isa jedhu cuqaasaa
  • Filannoo jalqabarra jiru(Odeeffannoo dogoggoraa gabaasuu barbaada) isa jedhu cuqaasaa
  • Gadi siqxanii waan dogoggora qabu nuuf erguuf fuula kana(this page.) isa jedhu bantanii tartiiba tooftaa 1ffaa jalatti hordofne guunnee ergina.

Suurarratti akkas fakkaata:

tartiiba kana hordofaa(Akkuma dheengaddaa)

  • Sana booda iddoo duwwaa nuuf dhufutti Yaada barbaadne Afaan English fayyadamnee barreessina. Fkn OROMO ICTn maqaa ‘Addis Ababa’ jedhu kana akka haqamu bifa kanaan gafate.

Dear Google-Map Team;

Addis Ababa is the capital city for the Federal Government of Ethiopia, headquarters for the African Union and also the capital city of Oromiya Regional State Government. This city was built as a garrison for the expansionist’s army in the end of 19th Century. The native Oromos who were forcefully evicted from their land call it “Finfine” for centuries. Also today the whole Oromo people and the government of the Oromia Region officially use the name Finfinne instead of Addis Ababa. The name Addis Ababa is no longer acceptable from now on. The new legal and appropriate name should be Finfinne, Oromia, Ethiopia. So, I want to request you to remove this old name(Addis Ababa) from your system as soon as possible, and replace it by ‘Finfinne’.

Dubbisi | Read  Dhaabbanni Google tajaajila Ergaa gabaabaa(SMS) bilbila Android geeddaruu heda.

Kind Regards;
Google Map User

Jedhu iddoo duwwaa nuu dhufu keessatti barreessinee ergina.

 

1 Comment

  • Bitootessa 12, 2019 at 4:55 pm

    Abdii step sanaa hundayyuu xummuree Jirraa garuu waan biraa nuf fidaa kaa bakkaa barrefaamichaa copy godhannee sanaa irraattii erginuu hin fiduu nuu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.