Maqaa Fuula Feesbuukii(Facebook Page) Keessan salphaatti jijjiiruuf | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Maqaa Fuula Feesbuukii(Facebook Page) Keessan salphaatti jijjiiruuf

#Fuula-Feesbuukii(Page) – Maqaa jijjiirachuuf nu rakkise namootni jettan:
– Maqaan Fuula-Feesbuukii(Page) keessan #Jecha 2 irraa moggaaftanii jirtu yoo ta’e, Hordoftoota 1500 ol yoo qabaate, Hordoftoota keessanitti bitaacha’a(confuse) godha jedhamee waan yaadamuuf, #Yeroo 1tti lamaan isaa akka jijjiirtan isiniif hin hayyamu dhaabbanni.
Kanaafuu tokko qofa jijjiirtu, yeroo itti aanutti ammoo isa lammaffaas jijjiirtu.
#Fkn: Fuula maqaa ABBAA GADAA isa jedhu gara MAGAALAA FINFINNEEtti Jijjiiruu yoo barbaaddan:
Guyyaa 1ffaa: ABBAA FINFINNEE(Gadaa kan jedhu Finfinnetti jijjiirre)
Guyyaa 2ffaa: MAGAALAA FINFINNEE(Abbaa kan jedhu MAGAALAAtti jijjiirree jechuudha.)
 
Fuula-Feesbuukii(Page) keessaniimmoo Jechoota 3 ykn isaa olirraa moggaaftanii jirtu yoo ta’es haaluma kanaan akkasumattti yeroo yeroodhaan jijjiirama jechuudha.
 
GALATOOMAA
oroict.com Team!
Dubbisi | Read  Qinqaaniin WannaCry jedhamu addunyaa guutuu irraa koompitaroota heddu Qadaaduun himame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.