Of Eeggannoo Mobile, Kaardii Mobile fi Fayyaa Namaa: OROMO ICT | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Of Eeggannoo Mobile, Kaardii Mobile fi Fayyaa Namaa: OROMO ICT

mobile-card-brain-150x150

Of Eeggannoo Mobile, Kaardii Mobile fi Fayyaa Namaa: OROMO ICT


*Kaardii Mobile, qubaan hin quuncisinaa, Sababni isaa, lakkoofsi kaarsichaa kan haguugame #silverNitroOxide waan ta’eef, kaansarii gogaa(qaamaa) qaqqabsiisuuf waan danda’uuf.

*Baatriin bilbila keessanii yoo xiqqaatee diimaa agarsiise, bilbila ittiin hin haasa’inaa. Sababni isaa, yeroo kana #raadeshiiniin isaa harka 1000n kaan Caalaa waan dabaluuf.

*Bilbila keessan of jala keessanii rafuun haalaan dhoorkaadha.

*Bilbila keessan chaarjii irra keessanii #haasawuun haalaan dhoorkaadha.

*Mobile keessaan yoo ittiin odeessitan Gurra #bitaatiin fayyadamuun filatamaadha.

*Qoricha yoo fudhattan, bishaan Qorraadhaan hin fudhatinaa.

*Galgala saa’atii 11:00 booda nyaata ulfaataa hin fayyadaminaa.

*Ganama Ganama Bishaan haalaan fayyadamuun, galgala galgala xiqqeessuun batbaachisaa dha, fayyaa keessaniif.

*Saa’atiin hirribaaf gaariidha Jedhamu, halkan saa’atii 4:00 ~ waarii saa’atii 10:00 akka ta’e himama.

*Qoricha yoo fudhattan ykn nyaata yoo nyaattan, akuma nyaattaniin ykn fudhattaniin hin rafinaa….

 

 


OROMO ICT

[sgmb id=”2″][sgmb id=”1″]

Dubbisi | Read  Akkaataa Ergaa Gabaabaa(SMS) Mobile Androoyidii keenya keessa jiru ittiin dhoksuu dandeenyufi akkamitti argii[screen] irraa dhoksina?

9 Comments

 • Gutu dame
  Sadaasa 5, 2016 at 3:20 pm

  Guddaa galatomi

 • Fufa Tujuba
  Sadaasa 5, 2016 at 3:52 pm

  Galatoomaa

 • Sadaasa 5, 2016 at 5:15 pm

  MaashaAllah galatooma warri oromo ICT

 • Abdishaa the great
  Sadaasa 6, 2016 at 1:12 pm

  Bayyee gaaridha daddararoo jollee oromoo jabadhaa galatuumaa barumsaa gaariidhaa kanumaan ittii fuufaa jeedhaa

 • Abdishaa the great
  Sadaasa 6, 2016 at 1:13 pm

  Nice

 • mohammed wabe
  Sadaasa 6, 2016 at 4:55 pm

  hedduu galatooma akkana dhalootaaf yaaduun

 • Tahir Awel
  Sadaasa 7, 2016 at 5:34 am

  Barnootaa Baay’ee garii dha
  Galatomaa.
  Itti nuuf fufaa! !

 • megersa
  Sadaasa 12, 2017 at 6:45 am

  guddaa galatoomaa,qalamni keessan haa mirgisu!

 • Ammajii 28, 2019 at 8:25 pm

  Galatooma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.