Qafoo ‘Galaxy S10, S10+ and S10 Lite’, Gatiisaanii, Guyyaa gadi lakkifamuufi Qabiyyeesaanii

0
340
Qafoo Galaxy s10

Torbaan tokko booda dhaabbanni SAMSUNG, Qafoo Bilbilaa S10 jedhamu gadi lakkisuuf akka jiru ifoomse.

Akka maddootni toora interneetaa heddu himaa jiranitti, Dhaabbanni SAMSUNG hundeeffamasaa waggaa-10ffaa sababeeffachuudhaan Qafoo Samsung Galaxy S10, S10+, fi S10e jedhaman dhiyotti gadi-lakkisuuf qophii xumuree jira jedhu.

Qafoon kun qabiyyeewwan hedduu kan qabuufi Tekinoolojii ammayyaa heddu kan ofkeessatti hammate yommuu ta’u isaan keessaa muraasni: “Samsung’s Infinity-O display, an in-display fingerprint scanner and a triple-camera”
Yeroo jalqabaatiif Tajaajila Bitattootaa mijeessuuf kan qophaaye ‘Budget’ tajaajilli jedhamus itti dabalamuu himameera.

Qafoo Galaxy s10

Qafoon kun kan gadi lakkifamu:
Fulbaana 20/2019 yommuu tahu qafoo Gosoota “Galaxy S10, S10+ and S10 Lite” akka ta’etu eegama.

Akka himametti, Osoo gurgurtaaf Bitotteessa 8/2019 gurgurtaaf kan dhiyaatu yoo ta’es dhaabbatichi ajaja hatattamaa dursee dhufuuf simachuuf qophii ta’uu addeesseera.

Gatii


Akka gabaasaatti,
-“the so-called ‘budget’ Galaxy S10 will offer 128GB storage and retail for £699”,

  • “the regular S10 will offer 128GB or 512GB storage for £799 and £999”
  • “the S10 Plus will offer 128GB, 512GB and 1TB variants priced at £899, £1,099 and an eye-watering £1,399”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here