Gaaffii yeroo hunda Ummanni keenya itti rakkachaa jiruufi, qabeenyas itti kasaaraa jiru – guyyatti OROMO ICT gaaffii hedduu nu gaafatu, #Miidiyaaleen kunneen maaliif Hawaasa keennaaf hubannoo gahaa hawaasni keenna akka argatuuf maaliif irratti hojjachuu dhaban?
#Yeroo ammaa dhaabbanni tokkichi Biyyattii Ethio telecom #System haaraa fidee qafoo #galmeessuudhaan fayyadamaan Mobile kamuu #qafoo galmaahe malee Gahiinsa-Cimdaa dhaabbatichaa(Network covarage) keessatti akka hin hojjanne taasisee jira.
Kana jechuun namni kamiiyyuu #Network_Ethiotelecom fayyadamuuf dirqama #Dirqama dhaabbaticha kana biratti qafoosaa galmeessisuu qaba, nama biyya Alaatii dhufes dabalatee jechuudha.
Akka dhaabbatichi jedhutti, Qafoo biyya keessaa yoo bitannu, dursee kan #ethiotelecom irratti galmaaye ta’uu namni #qafoo bitatuuf gabaa bahe kamiiyyuu osoo Qafoo sana hin bitin dura, #lakkoofsa icciitii[short code] – *868# irraitti bilbilee, #qafoon kun faayidaa irra oole mo hin oolle isa jedhu ilaalee, akka #hojii-irra hin oolin erga mirkaneeffatee booda kan bitachuu qabu.

Kana jechuun – #Qafoon irra-deebi’amee(copy) ykn #forjiidii ta’ee hojjatame tokko lakkoofsa – qafoon biraa ittiin oomishameen waan oomishamuuf – #Qafoo akkasii bitannaan hin hojjatu, namni lakk-icciitii asii olitti jenne sanaan osoo adda hin baafatin bitate – #Kasaare(mallaqa-saamame) jechuudha.

Kanumaan walqabatee, #dhaabbatichi #beeksisa #AfaanAmaaraatiin hojjatame, sanuu #miidiyaalee jaraa, Habashootaa qofatti kennuun yeroo muraasaaf beeksifamaa turus, #Beeksifnu sun #Hawaasa-keenna bira baldhinaan waan hin geenneef, kanneen dhagayaniiyyuu wanticha adda waan hin baafatiniif:
~ Yeroo ammaa kana Hawaasni keenna hedduun – Qafoo #china biyya keessatti irra deebii(copy) oomishtu kana #osoo-hin mirkaneeffatin bitachaa jiru – kanaanis ummanni saamamaa jira.
~Namootni biyya alaatii dhufan ykn fira isaaniitiif #qafoo ergan – hedduun isaanii akka #Dhaabbata #Gumuruukii naannoo isaaniitti argamu deemanii galmeessifachuun tajaajilamuu qaban waan hin beekneef, waan godhan wallaalanii qabatanii taa’aa jiru, nama ergaeefinis #bilbilichi hin hojjatu jedhee namni walkomachaa jiru akka jiru OROMO ICT gaaffilee guyyaa guyyaa nu qannamu irraa mirkaneeffateera.
~Kana qofaa miti, #Bilbiloota biyya alaatii dhufe, #galmeessisuuf gara #gumuruukii yeroo geessanitti, #Baasii-humnaa oli gaafachuu, #lakkoofsa-icciitii qafoo nama dhuunfaa sana ilaalanii-#abbaa qafootiin hin hojjatu, akka hojjatu isiniif Goona jedhanii #KAFALTII hin taaneef ummanni keenna #SAAXILAMAA jiraachuu Tuutni OROMO ICT qabatamaan mirkaneeffateera.

 

Maarree, Miidiyaaleen #Saba-Kana nan tajaajila Jedhu kunneen maaliif #XIYYEEFFANNOO kennanii Hawaasni keenna akka #Baraaramu hojjachuu dhaban?

Oromia Broadcasting Service – OBS
OBN Afaan Oromoo
Oromia Media Network
BBC News Afaan Oromoo
VOA Afaan Oromoo


Hub: Bilbila Haaraa bitachuuf #Ulaagaalee barbaachisoo beekuu yoo barbaaddan immoo, #Maxxansa keenya asiin duraa kana hidhaa(link) kanaa gadii banaa ilaalaa

Amma Booda Itoophiyaa keessatti qafoo argitan fayyadamuu hin dandeessan

2 YAADOTA

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here