Qafoon SAMSUNG kan ofirra dacha'u fuulleen isaa cabuun dhiyeessiin oomishichaa akka turu sababa taheera jedhame. | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Qafoon SAMSUNG kan ofirra dacha’u fuulleen isaa cabuun dhiyeessiin oomishichaa akka turu sababa taheera jedhame.

Ebla 23/19(oroict.com) – Qafoon haaraa fuulleen isaa ofirra dadacha’u ykn walitti cabu kan dhaabbanni SAMSUNG oomishaa jiru Maamiltootni dursanii itti fayyadamuu eegalan fuulleen qafichaa nujalaa cabaa jira jechuun himate dhiyaateen walqabatee dhiyeessiin qafichi gabatti dhufuun tursiisuutu himame.

Qafoo ‘Galaxy Fold’ irratti rakkoo mudateefis Dhaabbatichi Dhiifama kana gaafate yommuu tahu yeroo muraasa akka obsaniifii sirreessus gaafateera. Dhaabbanni akka jedhutti sababni cabiinsa fuulee qafichaatiif sababni naannessituu qafoon akka ofirra naanna’uuf itti fayyadaman tahuu himee isas ni sirreessina jedheera.

Dhaabbanni guddaan Idil-Addunyaa SAMSUNG: Oomishasaa haaraa biyya Kooriyaa, Landan, Hong Kong, Shangaayiifi kkf keessatti eebbisisuuf yaadaa jiraachuu ibseera.
Fayyadamtootni tokko tokko ammoo haguugduu duree-fuullee itti fakkaatee fuullee qafichaa irraa quuncisuunis oduu biraa baldhinaan himamaa jiru tahee argameera.
Qafoon ‘Galaxy Fold’ Doolara Ameerikaa 1980 ykn naannoo qaarshii Kuma 61 kan baasu qafichi eebbisaa dhiyotti akka tahe kan qabaase techpost.com.

HORAA BULAA
oroict.com

Dubbisi | Read  Feesbuukiin Odeeffannoo Sobaa Fi Rakkoo Uumuu Danda’an Ittisuufi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.