Akeekkachiisa – Bilbila Haaraa Gabaarra yoo bitattan ofeeggannoo gochuu qabdan

Akeekachiisa ☜ Please ☞Share =share =share =share walif Bilbilli gabaarraa bittan network biyya kanaa keessatti kan hin tajaajillee fi foorjidii ta’ee kisaaraa keessa akka hin galleef gaafa qafoo moobaayilaa bitnu maal gochuu qabna. 1. Qafoo moobaayilaa bituuf jirtan keessa sim kaardii galchaa 2. *868# irratti bilbiluun filannoowwan sadii isinii dhufa 1-Phone Unlock 2-Switch Lock 3-Check Status) Kanneen keessas filannoo 3ffaa isa check status jedhu filachuun bakka duwwaa isnii dhufu irratti…